9. ROČNÍK KSCH 2023/2024

Spoločne so sťahovaním súborov sa zaväzujete, že ste porozumeli licenčným podmienkam, a že ich BUDETE dodržiavať.

Je zakázané:

  • reprodukovať naše súbory,
  • používať naše súbory v iných publikáciách,
  • upravovať naše súbory,
  • uverejňovať naše súbory na iných webových priestoroch.

Pokyny na vypĺňanie odpoveďových hárkov

1.Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie

2.Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie

8. ROČNÍK KSCH 2022/2023

Spoločne so sťahovaním súborov sa zaväzujete, že ste porozumeli licenčným podmienkam, a že ich BUDETE dodržiavať.

Je zakázané:

  • reprodukovať naše súbory,
  • používať naše súbory v iných publikáciách,
  • upravovať naše súbory,
  • uverejňovať naše súbory na iných webových priestoroch.

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov

1.Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie

2.Kolo

Kategória9 – zadanie

Kategória9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória8 – zadanie

Kategória8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie

7. ROČNÍK KSCH 2021/2022

Spoločne so sťahovaním súborov sa zaväzujete, že ste porozumeli licenčným podmienkam, a že ich BUDETE dodržiavať:

Je zakázané:

– reprodukovať naše súbory,
– používať naše súbory v iných publikáciách,
– upravovať naše súbory,
– uverejňovať naše súbory na iných webových priestoroch.

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov

1. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie

2. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie

6. ROČNÍK KSCH 2020/2021

Spoločne so sťahovaním súborov sa zaväzujete, že ste porozumeli licenčným podmienkam, a že ich BUDETE dodržiavať:

Je zakázané:

– reprodukovať naše súbory,
– používať naše súbory v iných publikáciách,
– upravovať naše súbory,
– uverejňovať naše súbory na iných webových priestoroch.

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov

1. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďovy hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie

2. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie

5. ROČNÍK KSCH 2019/2020

Spoločne so sťahovaním súborov sa zaväzujete, že ste porozumeli licenčným podmienkam, a že ich BUDETE dodržiavať:

Je zakázané:

– reprodukovať naše súbory,
– používať naše súbory v iných publikáciách,
– upravovať naše súbory,
– uverejňovať naše súbory na iných webových priestoroch.

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov

1. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďovy hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie


2. Kolo 

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie

4. ROČNÍK KSCH 2018/2019

Spoločne so sťahovaním súborov sa zaväzujete, že ste porozumeli licenčným podmienkam, a že ich BUDETE dodržiavať:

Je zakázané:

– reprodukovať naše súbory,
– používať naše súbory v iných publikáciách,
– upravovať naše súbory,
– uverejňovať naše súbory na iných webových priestoroch.

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov

1. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie


2. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie

 

3. ROČNÍK KSCH 2017/2018

Spoločne so sťahovaním súborov sa zaväzujete, že ste porozumeli licenčným podmienkam, a že ich BUDETE dodržiavať:

Je zakázané:

– reprodukovať naše súbory,
– používať naše súbory v iných publikáciách,
– upravovať naše súbory,
– uverejňovať naše súbory na iných webových priestoroch.

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov

1. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie


2. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 9 – odpoveďový hárok

Kategória 9 – riešenie

Kategória 8 – zadanie

Kategória 8 – odpoveďový hárok

Kategória 8 – riešenie


 

2. ROČNÍK KSCH 2016/2017

Spoločne so sťahovaním súborov sa zaväzujete, že ste porozumeli licenčným podmienkam, a že ich BUDETE dodržiavať:

Je zakázané:

– reprodukovať naše súbory,
– používať naše súbory v iných publikáciách,
– upravovať naše súbory,
– uverejňovať naše súbory na iných webových priestoroch.

1. Kolo

Kategória 9 – teoretická úloha – zadanie

Kategória 8 – teoretická úloha – zadanie

Kategória 9 praktická úloha – zadanie

Kategória 8 – praktická úloha – zadanie


2. Kolo

Kategória 9 – teoretická úloha – zadanie

Kategória 8 – teoretická úloha – zadanie

Kategória 9 – praktická úloha – zadanie

Kategória 8 – praktická úloha – zadanie


 

1. ROČNÍK KSCH 2015/2016

Spoločne so sťahovaním súborov sa zaväzujete, že ste porozumeli licenčným podmienkam, a že ich BUDETE dodržiavať:

Je zakázané:

– reprodukovať naše súbory,
– používať naše súbory v iných publikáciách,
– upravovať naše súbory,
– uverejňovať naše súbory na iných webových priestoroch.

1. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 8 – zadanie


2. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 8 – zadanie


3. Kolo

Kategória 9 – zadanie

Kategória 8  – zadanie


Školské kolo

Kategória 9 – teoretická časť – zadanie

Kategória 8 – teoretická časť – zadanie

Kategória 9 – praktická časť – zadanie

Kategória 8 – praktická časť – zadanie